Psihološko svetovanje/ Logoterapija

...

Tekst.

Smo zavod v zagonu, ki spremlja potrebe današnjega časa. S projektno zasnovo želimo razširiti mrežo storitev za medgeneracijsko druženje. Trg nam narekuje potrebo po razširjeni možnosti druženja in osebne rasti. Zavod je namenjen vsem generacijam. Predvsem ranljivim skupinam, ki so trenutno v izolaciji pred živim svetom, mladostnikom, ki iščejo svojo identiteto, mladostnikom, ki želijo delati dobro, otrokom, ki potrebujejo varstvo, nenazadnje tudi odraslim (24 – 60 let), ki potrebujejo bližino in popestritev svojega vsak dana. Potrebe po socializaciji celotne populacije so velike. Omogočili bomo druženje in osebni razvoj vsem generacijam, z zanimivimi pogovornimi popotovanji skozi življenje.